"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Friday, October 3, 2008

Bid'ah Dalam Agama

Dari Aisyah r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda:”Siapa yang mengamalkan suatu amal (ibadat) yang tidak pernah kami lakukan maka amalnya itu ditolak.”
(HR:Muslim)

Huraian
Bid’ah adalah sesuatu yang dibawa ke dalam agama yang tidak mempunyai asas sama sekali sama ada dari al-Quran mahupun as-Sunnah. Bid’ah adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebahagian daripada ajaran agama dan Syari'ah sedangkan ia tidak benar sama sekali. Kewujudan bid’ah tidak lain hanya membawa masuk buah fikiran dan ideologi baru ke dalam agama dengan tujuan untuk merosakkan agama Islam. Antara sebab yang membawa terjadinya bid’ah adalah jahil tentang hukum agama dan sumber-sumbernya, mengikuti hawa nafsu dalam masalah hukum, fanatik buta terhadap pemikiran orang-orang tertentu, ghuluw (berlebih-lebihan) dan tasyabbuh (meniru) orang-orang kafir dan musyrik. Justeru jika seseorang itu telah yakin bahawa syariat Islam telah sempurna, tentunya dia tidak akan mengadakan sesuatu yang baru, apatah lagi untuk mengubahnya. Sebaliknya orang yang mengatakan bahawa syariat perlu diubah dan membuat sesuatu yang baru ternyata dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...