"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Tuesday, September 4, 2007

WASIAT MALIK BIN DINAR

1. Sesiapa yang menjauhi bunga dunia maka dia mampu mengalahkan hawa nafsunya

2. Tidak akan tinggal bagi seseorang itu teman yang akan membantunya dalam urusan amalan akhirat sedangkan mereka adalah perosak terhadap hatinya

3. Istilah cintakan dunia itu dapat dilihat apabila seseorang itu tidak menyuruh antara satu sama lain dan tidak pula melarang antara satu sama lain

4. Sekadar mana engkau bersedih tentang dunia maka sekadar itu jualah akan terkeluar rasa pentingkan akhirat daripada hatimu. Sekadar mana kesedihan engkau terhadap akhirat maka sekadar itu jugalah akan keluar rasa pentingkan dunia daripada hatimu

5. Takutlah kamu terhadap sihir yang akan membahayakan hati ualma' dan akan melalaikan mereka daripada Allah iaitu dunia di ma ia merupakan suatu yang paling kuat sihirnya dan paling buruk daripada sihir Harut dan Marut. Ini adalah disebabkan sihir Harut dan Marut telah memisahkan antara suami dan isteri sedangkan sihir dunia menyebabkan terpisahnya hubungan antara hamba dan Tuhannya

6. Aku bersumpah kepadamu sekiranya bagi munafik ditumbuhi ekor maka tidak akan terdapat bagi orang mukmin itu tanah untuk dia hidup

7. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk beramal maka Allah akan menambahkan lagi kefahamannya dan sesiapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan maka akan ditambah dengan ilmu itu perasaan bongkak

8. Sekiranya manusia itu diwajibkan membawa kitab yang tertulis segala percakapannya oleh malaikat nescaya mereka akan kurangkan percakapan

9. Sesiapa yang menyuruh manusia berbuat perkara di mana dia sendiri tidak mampu melakukannya maka dia termasuk golongan munafik melainkan jika seseorang menyoalnya tentang hukumnya

10. Pasar itu memperbanyakkan harta tetapi merosakkan agama

11. Telah berwasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya : Wahai anakku! ambillah taat kepada Allah sebagai perniagaan kerana ia akan memberi keuntungan yang besar tanpa memerlukan barangan.

12. Bukan dikira seseorang itu sebagai orang yang lemah lembut jika dia melepaskan kemarahannya terhadap keldai atau kucing

13. Sesiapa yang mampu mengalahkan syahwat hawa nafsunya terhadap dunia maka inilah yang akan memisahkan syaitan daripada bayangannya

14. Sesiapa yang menjauhi bunga kehidupan dunia maka dia akan berjaya menewaskan hawa nafsunya. Sesiapa yang gembira dengan pujian maka ia adalah batil di mana syaitan akan dapat masuk ke dalam hatinya.

15. Sesungguhnya badan itu apabila sakit maka tidak dapat memberi keselesaan kepadanya sebarang makanan, minuman dan kerehatan. Demikianlah juga dengan hati apabila tersangkut kepada kecintaan terhadap dunia maka tidak dapat memberi manfaat segala peringatan.

16. Demi Allah! Sekiranya kamu dapati bagi orang yang berbuat maksiat itu bau nescaya tiada seorang pun daripadamu dapat duduk dekatku kepada tersangat busuk bauku

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...