"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Saturday, March 11, 2006

KEWAJIPAN MENUNTUT ILMU & MENGAJARKANNYA

Assalamualaikum Warahmatullah...

Dalam kehidupan seharian, kita sering mempalajari sesuatu perkara baru. Tiada seorang pun di dunia ini lahir dalam keadaan berilmu atau sudah cukup ilmunya. Kewajipan menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah satu kewajipan bagi setiap muslim. Jika menuntut Ilmu itu satu kewajipan bagi setiap muslimin, maka mengajarkan Ilmu itu yang sudah dedapati itu juga merupakan kewajipan.

Baginda Rasulullah s.a.w bersabda dan maksudnya :

"Sekiranya Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, nescaya Dia akan memberi kefahaman tentang Agama kepada orang tersebut."

(Riwayat Bukhari & Muslim)

Rasulullah s.a.w bersabda dan maksudnya :

"Menuntut Ilmu adalah fardhu kepada setiap orang Islam, dan meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya tidak ubah seperti menggantungkan permata, mutiara dan emas kepada seekor babi."

(Riwayat Ibnu Majah)

Jadi disini dapatlah disimpulkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib ke atas setiap orang Islam, tidak mengira jantina. Sedangkan menuntut ilmu ini pula tidak terhad kepada batasan umur seseorang itu. Syeikh Burhanuddin al-Zarnuyij di dalam kitabnya, Ta'lim al-Muta'allim, menyebutkan bahawa ilmu yang paling utama iaitu yang paling wajib dituntut ialah 'Ilmu-Hal'. Ilmu-hal ialah ilmu yang sangat perlu bagi setiap orang yang sudah baligh. Dengan kata lain, Ilmu yang wajib itu adalah diantaranya ialah Ilmu tauhid dan Ilmu Fiqh (Fikah) kerana tanpa kedua-dua ilmu ini nescaya seseoang muslim tidak dapat beramal. Ilmu tauhid ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ketuhanan, dan yang mula-mula dipelajari ialah tentang keesaan Allah s.w.t. sendiri, kemudian sifat-sifatNya, termasuklah sifat yang wajib ada padaNya dan yang mustahil disifatiNya. Ilmu tauhid ini juga termasuklah dalam ruang lingkup rukun Iman, iaitu percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul-rasulNya, hari Kiamat dan kepada Qada' dan Qadar.

Ilmu Fiqh pula membincangkan soal-soal yang berhubungan dengan cara-cara serta kaifat beribadah kepada Allah s.w.t. dan ebrgaul sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Jadi jelaslah sekarang bahawa kedua-dua ilmu itu perlu dikuasai terlebih dahulu supaya seseorang muslim itu mampu hidup dengan baik dan teratur. Selepas itu barulah kita menuntut ilmu-ilmu yang lain seperti perubatan, sains dan teknologi dan lain-lain ilmu yang mendatangkan kebaikkan kepada manusia.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dan maksudnya :

"Malaikat membentangkan kepaknya kepada orang yang menuntut ilmu kerana ia gembira dengan apa yang diperbuatnya (menuntut ilmu ini)."

(Riwayat Ibnu 'Asakir)

Rasulullah s.a.w. bersabda lagi yang maksudnya :

"Sesiapa yang mati ketika menuntut ilmu, maka ia akan menemui Allah s.w.t., sedangkan jaraknya ketika itu dengan para nabi tidak ada, kecuali satu darjat kenabian."

(Riwayat Tabrani)

Dengan adanya dua lagi hadis ini, maka dapatlah kita mengetahui kepentingan menuntu ilmu itu. Kepentingan menuntut ilmu ini sungguh mulia sehingga malaikat membentangkan sayapnya untuk memayungi orang-orang yang menuntut ilmu itu. Tetapi ilmu itu hendaklah ilmu yang baik, lebih-lebih lagi ilmu berkaitan agama, kerana ianya akan beroleh rahmat serta keredaan dari Allah s.w.t. Ilmu yang didapati pula hendaklah dikongsi bersama kerana ianya merupakan sedekah kepada orang yang hendak diajarnya itu.

Rasulullah s.a.w. bersabda dan maksudnya :

"Sedekah yang paling afdal ialah apabila seseorang muslim yang belajar sesuatu ilmu dari saudara muslimnya, kemudian ia mengajarkan ilmunya itu kepada saudara muslimnya."

(Riwayat Ibnu Majah)

Jadi, marilah kita semua muslimin dan muslimat menuntut ilmu, supaya kita dapat memperkasakan diri kita dan juga umat islam kembali. Kerana realitinya sekarang ini, umat islam sudah jauh ketinggalan terutamanya di negara kita Malaysia. Walaupun pahit, tetapi itulah yang sebenarnya telah berlaku.

Wassalam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...