"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Sunday, October 11, 2009

HAKIKAT TAQWA


Taqwa lahir sebagai kesan logik dari keimanan yang utuh, keimanan yang selalu dipupuk dengan muroqobatullah; merasa takut terhadap murka dan azab-Nya, dan selalu berharap kepada limpanan kurnia dan keampunan-Nya.

Ulama' mendefinisikan taqwa adalah kemestian supaya Allah tidak melihat kita berada dalam laranga-larangan-Nya dan tidak kehilangan kita dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya.

Sebahagian ulama lain mendefinasikan taqwa dengan mencegah diri dari azab Allah dengan memperbanyakkan amal soleh dan takut kepada-Nya di kala sepi atau terang-terangan.

Perhatian al-Quran terhadap sifat taqwa begitu besar. Perintah dan sokongan untuk melaksanakannya pun banyak kita temui dalam ayat-ayatnya, bahkan bila kita baca al-Quran hampir di setiap halaman pasti kita temui kalimat taqwa.


Para sahabat dan salafus soleh yang memahami tuntunan al-Quran dengan benar, mempunyai perhatian besar terhadap taqwa. Mereka terus mencari hakikatnya. Saling bertanya satu sama lain dan berusaha mendapatkannya. Dalam satu riwayat yang shahih disebutkan bahawa Umar al-Khattab r.a bertanya kepada Ubai bin Ka’ab tentang taqwa. Ubai r.a menjawab,

“Bukankah anda pernah melalui jalan yang berduri?” “Ya”, jawab Umar. “Apa yang anda lakukan saat itu?” “Aku bersiap-siap dan berjalan dengan berhati-hati”. “Itulah taqwa”.

Berpijak dari jawapan Ubai bin Ka’ab atas pertanyaan Umat bin Khattab tersebut, Sayyid Quthb menukilkan dalam tafsir fi zhilalil quran,

“Itulah taqwa, kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus menerus, selalu waspada dan hati-hati jangan sampai kena duri jalanan.. jalan kehidupan yang selalu ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, kerakusan dan angan-angan, kekhwatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang tak bisa diharapkan. Ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti… dan masih banyak diri-duri lainnya”.

Cukuplah kiranya, keutamaan dan pengaruh taqwa merupakan sumber segala kebaikan di masyarakat, sebagai satu-satunya cara untuk mencegah kerosakan, kejahatan dan perbuatan dosa. Bahkan, taqwa merupakan pilar utama dalam pembinaan jiwa dan akhlak seseorang dalam rangka menghadapi fenomena kehidupan. Agar ia bisa membezakan mana yang baik dan mana yang buruk dan agar ia bersabar atas segala ujian dan cubaan. Itulah hakikat taqwa dan itulah pengaruhnya yang sangat menentukan dalam pembentukan peribadi dan jama’ah.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...