"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Monday, July 6, 2009

KITA BERADA DI ZAMAN YANG AMAT DITAKUTI RASULULLAH SAW.!!!Kita kini berada di zaman yang pernah di ishtiharkan oleh Rasulullah S.A.W. sebagai zaman yang amat ditakuti oleh Baginda.Di zaman yang di ishtiharkan itu , berlaku perkara-perkara yang disebut baginda di dalam Hadith yang di riwayatkan oleh ‘Ibn ‘Abbas r.a. bahawa akan berlakunya kejadian-kejadian berikut:

1 Solat diabaikan

2 Kehendak nafsu syahwat (seks ) digalakkan

3 Penjenayah menjadi pemimpin

4 Yang hak dan batil menjadi samar-samar sehingga sukar untuk di bezakan

5 Berdusta menjadi satu keperluan

6 Zakat dianggap sebagai beban

7 Orang beriman ditindas dan tidak mampu untuk mencegah kemungkaran

8 Hujan yang turun yang sepatutnya menjadi rahmat kini tidak lagi menghasilkan
apa-apa (hujan yang turun ialah hujan asid akibat pencemaran perbuatan manusia)

9 Lelaki berzina dengan lelaki (homoseks / gay )

10 Perempuan berzina dengan perempuan ( lesbian )


11 Wanita menguasai lelaki

12 Anak-anak menderhaka kepada ibu bapa

13 Kawan–kawan dilayan dengan buruk

14 Dosa dipandang dengan ringan

15 Masjid dihiasi dengan indah ( tetapi tiada jama’ah )

16 Ramai orang bersolat tetapi ia munafiq dan hanya berpura-pura

17 Timbulnya golongan manusia dari Barat menguasai mereka yang lemah

18 Al-Qur’an dihiasi tinta emas ( dengan cantik ) tetapi tidak diamalkan

19 Darah manusia menjadi tidak berharga ( saling berbunuhan )

20 Tiada siapa yang membela Agama

21 Penyanyi wanita kian bertambah

22 Orang kaya pergi ke Haji sebagai melancong , yang sederhana pergi untuk berniaga,
yang miskin pergi untuk meminta-minta.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...