"Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]

Followers

Saturday, July 7, 2001

Dr. Yusof Al- Qardawi

Lahir di salah sebuah perkampungan Safat Turab Markaz Mahallah Kubra Muhafazah Gharbiah Republik Arab Mesir pada 9 September tahun 1926M. Merupakan seorang anak yatim. Beliau dipelihara oleh bapa saudaranya dan dibawa kepada salah seubah kelas dari kader-kader kampung. Beliau adalalah seorang budak yang memahami dan cerdik. Sempurna menghafaz al quran Al Karim dan mendalami(mahir) hukum-hukum tajuwid sedangkan ketika umurnya belum menjangkau 10 tahun. Masyarakat kampung mengutamakan beliau untuk menjadi imam dalam sembahyang khususnya waktu solat Subuh, dan jarang sekali dari mereka yang tidak menangis dibelakangnya ketika itu.


Kemudian beliau menghabiskan pelajaran rendah dan menengahnya di Maahad Azhari. Beliau adalah penuntut terbaik. Bukti kecemerlangannya terpancar sejak kecil lagi sehingga beliau digelar Al A'lamah pada tahap 4 rendah. Kedudukan sijil menengahnya pula adalah yang kedua terbaik di seluruh Mesir. Beliau seterusnya meneruskan pengajian dalam kuliah Usuluddin di Universiti Al Azhar, dari situ beliau mendapat ijazah tertinggi pada tahun 1952-1953. Beliau adalah penuntut terbaik dari jumlah semua 180 orang. Kemudian memperolehi ijazah Alamiah dan diploma pendidikan dari kuliah bahasa Arab 1954 dengan kedudukannya di tempat pertama dari jumlah mereka 500 orang pelajar.


Pada tahun 1958 beliau berjaya mendapat diploma maahad pengajian bahasa arab tertinggi dalam bahasa dan sastera. Tahun 1960 beliau berjaya mendapat pengajian tertinggi yang menyamai Master degree dalam jabatan ulum quran dan sunnah kuliah usullddin. 1973 beliau mendapat gelaran Doktor falsafah dengan pangkat cemerlang bersama Syaraf ula dalam kuliah yang sama. Tajuk risalahnya ialah mengenai zakat dan kesannya dalam menyelesaikan keadaan gejala sosial. Beliau terlewat mendapat ijazah ini akibat dari keadaan politik mesir.


MORE

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...